Jawatankuasa

Penyelaras:

  • Dr. Qhamariah binti Samu

Ahli Jawatankuasa:

BERITA HARIAN

  • Md. Syaiful Bahari bin Yaman

UTUSAN MALAYSIA

  • Suhana binti Abdullah

THE NEW STRAITS TIMES

  • Dr. Annatthurai a/l Kasinadan

THE STAR

  • Pn. R. S. Sathyavani a/p Ranga Raju

THE SUN

(Laman ini merupakan inovasi Pn. Fadzliaton Zainudin sebagai satu usaha meningkatkan kecekapan perkhidmatan Pusat Sumber BTP dan memperluaskan aktiviti perkongsian maklumat.)