Tangani masalah disiplin secara bersepadu – Noor Mohamad Shakil Hameed

PENDEDAHAN pihak Kementerian Pendidikan baru-baru ini bahawa sebanyak 402 buah sekolah menengah dan rendah di negara ini sedang dalam pemerhatian berikutan isu disiplin pelajar wajar diberi perhatian serius. Walaupun bilangan sekolah itu kecil berbanding jumlah keseluruhan sekolah di Malaysia yang lebih dari 10,000 buah tetapi jika kita gagal bertindak segera kemungkinan besar masalah disiplin di sekolah terbabit akan bertambah teruk dan merebak ke sekolah lain.

Menurut Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Chong Sin Woon, daripada jumlah itu, sebanyak 311 buah sekolah berdepan masalah disiplin manakala 91 lagi dikategorikan sebagai sekolah tumpuan iaitu cenderung mempunyai masalah disiplin. Dalam pada itu, mengikut statistik, seramai 111,895 orang murid iaitu 16,849 murid sekolah rendah dan 95,046 murid sekolah menengah didapati terlibat dengan gejala salah laku disiplin di sekolah pada tahun 2016 di mana ponteng sekolah adalah isu utama dalam salah laku disiplin murid sekolah.

Justeru semua pihak perlu bertindak untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah yang dilihat boleh menjadi virus dan barah jika lambat ditangani. Dalam konteks ini kita menyokong inisiatif pihak kementerian yang dilaporkan telah pun menubuhkan jawatankuasa bertindak khusus untuk sekolah-sekolah bermasalah seperti ini dan akan diadakan pelbagai program sebagai langkah pencegahan bagi menangani isu disiplin.

Jadi dalam hal ini perlu dipastikan jawatankuasa berkenaan dianggotai oleh semua pihak berkepentingan yang boleh sama-sama membantu menyelesaikan masalah ini dari peringkat akar umbi lagi. Langkah ini penting dan amat signifikan bagi mena­ngani punca yang menyumbang kepada salah laku murid. Misalnya pihak kementerian telah merumuskan tiga faktor utama berlaku kes ponteng iaitu tidak berminat ke sekolah, mempunyai masalah keluarga dan isu kemiskinan. Jadi kita perlu fokus dan tentukan pihak mana yang boleh bantu tangani faktor-faktor ini.

Kita perlu melihat masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah ini dalam spektrum yang lebih besar supaya dapat tangani isu ini di peringkat awal.

Kita tidak mahu bila sudah berlaku sesuatu kes seperti kes buli sehingga ada yang meninggal dunia barulah semua pihak sibuk mencari punca dan jalan penyelesaian. Dalam lain perkataan cukup-cukuplah pemikiran dan tindakan berasaskan langkah pembetulan semata-mata. Sewajarnya belajar dari kesilapan lalu dan ambil iktibar.

Misalnya, dalam kes ponteng sekolah, andai didapati murid tidak berminat ke sekolah dan ada masalah keluarga apa yang kita boleh buat dan siapa yang patut terlibat untuk menyelesaikan masalah ini yang telah pun dikenalpasti sebagai antara faktor utama murid ponteng sekolah. Apa yang pasti dalam hal seperti ini kita tidak boleh meletakkan segala tanggungjawab kepada sekolah mahupun guru semata-mata. Mereka tidak mampu buat lebih kerana hanya menerima masalah yang dicetuskan di peringkat keluarga dan rumah di mana pihak sekolah tidak mungkin boleh masuk campur dalam masalah dalaman keluarga murid.

Justeru perlu diselesaikan ma­salah di peringkat keluarga terlebih dahulu.

Sebagai contoh jika pihak sekolah sudah mengenalpasti pelajar-pelajar yang ada kecenderungan untuk ponteng sekolah, di samping ambil tindakan mengikut prosedur operasi standard (SOP) sedia ada, kita juga wajar memikirkan kaedah bagaimana boleh melibatkan pihak berkuasa yang lain seperti polis dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pejabat agama.

Hal ini kerana agensi seperti ini boleh membantu keluarga yang ada masalah sama ada membabitkan isu penderaan oleh ibu bapa, masalah kepincangan ekonomi keluarga ataupun masalah rumahtangga ibu bapa. Perlu diingatkan semuanya bermula dari rumah. Jika ada bermacam-macam masalah di rumah kemungkinan besar anak yang terlibat akan menerima tempiasnya. Kesan psikologi negatif yang diterima anak ini boleh mendorong mereka melakukan pelbagai perbuatan dan salah laku seperti ponteng, terlibat dengan dadah mahupun buli dan gengsterisme.

Jadi penulis berpandangan pihak kementerian yang sudah ada rekod pelajar yang bermasalah disiplin di 402 buah sekolah wajar berkongsi data dan maklumat ini bersama dengan beberapa agensi lain seperti polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pejabat agama supaya mereka juga boleh turut sama menangani masalah ini. Mi­salnya jika membabitkan pergaduhan mahupun perceraian antara ibu bapa murid, biarlah pejabat agama dan Jabatan Kebajikan Masyarakat bantu selesaikannya dengan baik dan bukannya guru sekolah lagi.

Kerjasama strategik dan bijak antara agensi melalui pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) seperti ini dilihat sangat mustahak kerana kita tidak boleh lagi bekerja secara silo sebalik­nya wajar menggembleng segala tenaga dan kepakaran yang ada secara bersepadu bagi menangani masalah besar seperti ini. Malah dalam isu ini penglibatan anggota masyarakat melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) juga sangat penting kerana mereka boleh mendekati keluarga yang ada masalah dengan lebih mudah dan berhemah.

Perlu diingatkan anak-anak inilah bakal mewarisi legasi dan kepemimpinan negara ini kelak. Apakah kita mahu membiarkan mereka hanyut dan merosakkan masa depan sendiri tanpa sebarang bimbingan yang sewajarnya? Jadi marilah bersama-sama dengan pihak berkuasa untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah dari peringkat akar umbi lagi dengan lebih berkesan.

PENULIS ialah Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia (UPM).

Advertisements

Guru lebih fokus mendidik murid

KUALA LUMPUR 12 Julai – Pendekatan yang digunakan dalam Program Sekolah Amanah bukan sahaja berjaya membantu me­ningkatkan perkembangan murid, tetapi turut memberi impak positif kepada guru-guru yang terlibat apa­bila mereka didedahkan de­ngan teknik pengajaran yang lebih efektif dan inovatif.

Program yang diba­ngunkan di bawah Kha­zanah Nasional Berhad (Khazanah) melalui Ya­yasan AMIR itu akan memastikan setiap guru dilatih mengikut 10 modul yang digariskan supaya pengajaran guru lebih fokus, mampu mengawal kelas dengan baik dan peka dalam membezakan tahap keupayaan murid dalam setiap kelas yang diajar.

Guru sekolah itu, Norma’asah Jaafar Sidek, 43, berkata, setiap guru di sekolah itu memainkan peranan untuk menambah baik kelemahan yang ada bagi memastikan pendekatan khususnya teknik pengajaran yang diaplikasikan itu bersesuaian dengan murid.

“Kami di SK Sultan Hisamuddin Alam Shah akan menitikberatkan peranan gu­ru terlebih dahulu kerana mereka adalah platform untuk memastikan sekolah bergerak dengan baik dan murid mencapai kecemerlangan yang dikehendaki.

“Program ini adalah satu program bimbingan jangka panjang untuk guru kerana tanpa sedar sebenarnya banyak lagi cara yang boleh dipraktikkan untuk mendidik murid-murid dengan lebih berkesan selain daripada mengajar dan memberi latihan kepada mereka.

“Malah, saya sendiri turut sa­ma membina keyakinan diri bersama murid di sekolah ini semasa menggerakkan program tersebut. Tiada lagi pe­rasaan takut atau gementar setiap kali orang luar ingin memantau cara pe­ngajaran saya di kelas,” kata­nya kepada Utusan Malaysia, di sini, kelmarin.

Semua sekolah ya­ng terlibat dengan pro­g­ram tersebut a­kan melalui fasa-fasa ter­tentu. Tahun pertama adalah tempoh permulaan untuk guru mengenal pasti kekuatan dan kelebihan masing-masing.

Tahun kedua hingga keempat adalah tem­poh transformasi yang mana guru akan mempraktikkan semua teknik pengajaran di dalam kelas, manakala tahun kelima adalah fasa operasi apabila guru telah menguasai sepenuhnya 10 modul yang ditetapkan dan pihak sekolah akan mengambil alih semua program tanpa pemantauan daripada LeadEd Services iaitu sebuah syarikat penyedia perkhid­matan pendidikan tempatan yang dilantik Yayasan AMIR.

Norma’asah yang juga pe­mimpin pertengahan bagi pro­gram itu berkata, untuk menghasilkan guru yang bagus ten­tunya banyak cabaran, lebih-lebih lagi dalam melatih guru dengan perkara baharu.

Sebab itu, katanya, guru-guru di sekolah tersebut dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap bulan mereka akan mengadakan perjumpaan untuk berbincang tentang masalah, usaha penambahbaikan serta berkongsi pengalaman. Ini bagi memastikan usaha yang dilakukan itu berterusan demi kecemerlangan murid-murid.

Jelasnya, pada tahun kelima menyertai Program Sekolah Ama­nah, banyak perubahan keta­ra yang boleh dilihat tidak kira kepada murid mahupun guru. Ketika ini, sekolah itu mempunyai 896 murid dan modul pengajaran itu diaplikasi kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6.

“Perubahan ya­ng pa­ling meng­gem­birakan adalah apa­bila melihat murid-murid di sekolah ini lebih mempunyai keyakinan diri, berani menyuarakan pendapat dan tidak takut untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

“Malah, guru-guru di sekolah lain turut memuji murid-murid SK Sultan Hisamuddin Alam Shah yang sentiasa bersemangat untuk membentangkan sesuatu topik di kelas tanpa perlu dipaksa. Rata-rata murid sekolah ini akan belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan (Lelaki) Methodist dan Sekolah Mene­ngah Kebangsaan (Perempuan) Methodist,” kata-nya.

Norma’asah berkata, ibu bapa juga mengakui perubahan positif anak-anak mereka dan sentiasa memberi kerjasama untuk membantu menambah baik usaha ya­ng dilakukan pihak sekolah melalui pendekatan program ter­sebut.

“Kami juga memberi peluang kepada ibu bapa untuk memberi cadangan bagi penambahbaikan. Setakat ini, ibu bapa sentiasa bekerjasama khususnya dalam menceriakan persekitaran kelas supaya murid lebih seronok untuk ke sekolah,” ujar beliau.